ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ УКРВУГЛЕПРОФСПІЛКИ ДО НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ПІДТРИМКИ ПРОПОЗИЦІЙ МІНЕНЕРГО УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ ЗБІЛЬШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ У 2022 РОЦІ ПечатьE-mail
19.11.2021 11:22


Верховна Рада України прийняла в першому читанні Проект Закону України «Про Державний Бюджет України на 2022 рік», яким передбачається виділення на вугільну галузь України 3,1 млрд. грн.

Профспілка працівників вугільної промисловості України стурбована ситуацією,яка склалася із забезпеченням видатків Мненерго на вугільну галузь відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік». Наслідком постійного недофінансування галузі буде подальше загострення соціальної напруги в трудових шахтарських колективах у зв’язку з несвоєчасною виплатою протягом року заробітної плати працівникам. Враховуючи вищевикладене голова Профспілки Андрій Зимін направив звернення до народних депутатів України, членів Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайла Бондара та Вікторії Гриб щодо підтримання пропозицій Міненерго при розгляді проекту Державного бюджету на 2022 рік у другому читанні.

У зверненні зазначається наступне.

Станом на 11 листопада 2021 року заборгованість з виплати заробітної плати складає тільки за поточний рік 1265,0 млн. грн., на окремих підприємствах - з січня по вересень місяць. Прострочена заборгованість за період 2015-2020 років – 317,7 млн. гривень.

У зв’язку з тим, що наразі дефіцит бюджетних коштів на виплату заробітної плати до кінця 2021 року складає 1,0 млрд. грн., це призведе до подальшого збільшення заборгованості із виплати заробітної плати та необхідності в подальшому витрачання ресурсів 2022 року для її погашення.

Водночас, відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (реєстр. № 6000 від 15.09.2021) Міністерству енергетики України за бюджетною програмою КПКВК 2401590 «Реструктуризація вугільної галузі» передбачені видатки обсягом 3,1 млрд. гривень.

Для порівняння станом на 16 листопада 2021 року видатки за бюджетною програмою КПКВК 2401590 «Реструктуризація вугільної галузі», наразі становлять 4,5 млрд. гривень.

З урахуванням дефіциту бюджетних видатків на оплату праці у поточному році, передбачені проектом бюджету кошти на вугільну галузь на 2022 рік менше обсягу 2021 року на 2,4 млрд. гривень. Тобто, оплата праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати, в наступному році не забезпечені видатками навіть на рівні 2021 року. При цьому бюджетні кошти на погашення простроченої заборгованості з виплати заробітної плати за минулі роки зовсім не передбачені бюджетом.

Крім того, відповідно до розрахунків Міністерства енергетики України необхідний обсяг бюджетних коштів на заходи з технічного переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств у 2022 році становить 2,9 млрд. грн., які зовсім не враховані проектом бюджету. Виділення цих коштів дозволить спрямувати їх на оснащення нових лав на потенційно спроможних підприємствах, на яких майже вже через 6 місяців може буде приріст видобутку вугілля та покращення виробничих і економічних показників діяльності підприємств.

Відсутність видатків на заходи з технічного переоснащення та модернізації державних вугледобувних підприємств навпаки призведе до зниження обсягу видобутку вугілля та виробництва товарної вугільної продукції, що у свою чергу призведе до втрати доходу, росту собівартості 1 тонни товарної вугільної продукції та подальшого заглиблення кризового стану підприємств.

На жаль, протокол зустрічі Прем’єр-міністра України з представниками Сторін профспілок та роботодавців від 7 жовтня 2021 року виконано лише частково (додається), а чисельні звернення Профспілки працівників вугільної промисловості України до Кабінету Міністрів України, відповідних центральних органів виконавчої влади щодо стабілізації фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору вугільної галузі та збільшення бюджетних видатків на державну підтримку вугледобувних підприємств, зокрема на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції, технічне переоснащення підприємств, охорону праці залишаються не реалізованими.

З метою уникнення ситуації з поглиблення кризи у державному секторі вугільної галузі та забезпечення імпортозаміщення вітчизняною вугільною продукцією, а також упередження подальших масових протестних дій у зв’язку з порушенням трудових, соціально-економічних прав і гарантій шахтарів висловлено прохання при опрацюванні проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» до другого читання підтримати пропозиції Міністерства енергетики України щодо збільшення бюджетного фінансування за бюджетною програмою КПКВК 2401590 «Реструктуризація вугільної галузі» на 5,3 млрд. гривень.


За матеріалми Профспілки працівників вугілної пормисловості України 

http://www.prupu.org/news/23508/